ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย โดยสภาดิจิทัลฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย โดยสภาดิจิทัลฯ มีเป้าหมายที่มุ่งเน้นการ​ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ และเป็นกลไลสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่ทุกภาคส่วนต้องมีความรู้ความเข้าใจร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลที่ชัดเจน


พบกับ DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย โดยสภาดิจิทัลฯ" ในวันจันทร์ที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 16.30 น.


แล้วพบกันทางหน้าเพจ DCT ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand

รายงานสถานการณ์ โควิด-19
สนับสนุนโดย