Error returned Invalid input - 'พรสุขม้วนหรีดกรรมการตัวแทนสภาดิจิทัลฯร่วมบรรยายหัวข้อ-ใช้ดิจิทัลในธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิดระลอกใหม่-ในงานสัมมนา-ปั้นอาหารไทยปรุงให้ก้าวไกลสู่ตลาดดิจิทัลอย่างเป็นมืออาชีพ-', required number