Error returned Invalid input - 'ลักษมณ์เตชะวันชัยรองประธานสภาดิจิทัลฯร่วมเป็นกรรมการDIPROMHEROESกิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้นำพันธุ์ดีพร้อมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแนะแนวทางต่อยอดโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมแก่กลุ่มSMEsพร้อมบรรยาย-MarketingTrendMetaverseRevolution-', required number