Error returned Invalid input - '-สภาดิจิทัล-จับมือสมาชิกผู้ประกอบการสตาร์ทอัพประชุมออนไลน์ระดมความเห็นนำ-เทคโนโลยีและโซลูชั่นดิจิทัล-ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารแบบครบวงจรให้ก้าวพ้นวิกฤตโควิด-19', required number