ขึ้นทะเบียน “บัญชีนวัตกรรมไทย” (Thailand Innovation) ดีอย่างไรกับผู้ประกอบการด้านดิจิทัล


ขึ้นทะเบียน “บัญชีนวัตกรรมไทย” (Thailand Innovation) ดีอย่างไรกับผู้ประกอบการด้านดิจิทัล

มารู้จักและร่วมส่งเสริม”นวัตกรรมไทย” ให้ได้มาตรฐานระดับสากล เพราะนี่คืออีกช่องทางหนึ่งที่รัฐบาลส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไทยใน “ตลาดภาครัฐ” ช่วยลดการนำเข้าและลดการซื้อสินค้าจากต่างชาติ สร้างความเชื่อมั่น แก่นักวิจัย นักประดิษฐ์ไทยให้คิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยสนับสนุนให้มีการนำไปใช้งานจริง ในรูปแบบ “ไทยทำ ไทยใช้ ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0” ไปด้วยกัน

ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ไม่ยากอย่างที่คิด !!!


info thai innovation edit-01
สนับสนุนโดย