Error returned Invalid input - 'สภาดิจิทัลฯผนึกกำลังสสอท-ร่วมลงนามMOUเร่งเครื่องพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากว่า2แสนคนทั่วประเทศพร้อมจับมือกับสถานประกอบการร่วมเป็นฐานแพลทฟอร์มสำคัญเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริง', required number