การสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลของ Startup ชั้นแนวหน้าในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19


การสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลของ Startup ชั้นแนวหน้าในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19

งานแถลงข่าวสภาดิจิทัลฯ ร่วมมือกับพันธมิตร 36 องค์กรดิจิทัล และแพทยสภา สนับสนุนโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์วิกฤตโควิด - 19 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564


สรุป startup1-02
สนับสนุนโดย