ผลสำรวจความคิดเห็นรูปแบบการทำงานในสถานการณ์ Covid - 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างไร?
 
สภาดิจิทัลฯ ได้ทำการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานในสถานการณ์ Covid-19 ระหว่างวันที่ 17-22 พ.ย. 2564 จากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 107 คน ไปดูผลสำรวจกันเลย !!


S__2842776
สนับสนุนโดย