รู้จัก 8 แอพฯ Video Conference ช่วยการเรียน-ประชุม ในช่วงการระบาด COVID-19

ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างหลายภาคส่วนทั้งภาคการศึกษาและภาคธุรกิจได้มีการปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะและการอยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันก็มีผู้ให้บริการหลายรายพัฒนาแอพพลิเคชั่น Video Conference เพื่อสร้างความสะดวกสบายและรองรับการเรียนและการทำงานผ่านทางออนไลน์ซึ่งนับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในช่วงวิกฤตการระบาดของ COVID-19 ในวันนี้สภาดิจิทัลฯ จึงได้รวบรวมแอพพลิเคชั่นVideo Conferenceที่สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรีมาให้กับทุกคน จะมีแอพพลิเคชั่นใดบ้างมาดูกันเลย
1. True VROOM

- รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 1,500 คน
แชร์ภาพหน้าจอโดยตรงจากอุปกรณ์ในกลุ่มผู้ร่วมประชุมได้
แชร์คอนเทนต์รูปภาพและไฟล์ได้
สามารถบันทึกการประชุมออนไลน์
รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser (ทุกอุปกรณ์)2. Zoom

รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน
การประชุมแบบกลุ่มจำกัดเวลาที่ 40 นาที แบบ 2 คนคุยกันได้ไม่จำกัดเวลา
แชร์ภาพหน้าจอโดยตรงจากอุปกรณ์ในกลุ่มผู้ร่วมประชุมได้
มี whiteboard ให้ใช้เขียนเหมือนประชุมจริงได้
แชร์รูปภาพและไฟล์ได้
อัดวีดีโอการประชุมได้
รองรับการใช้งานผ่าน Android, iOS, PC, Mac
รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser (ทุกอุปกรณ์)

 

3. Google Hangouts

- รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 10 คน (Gmail, G Suite Basic)
- แชร์ภาพหน้าจอโดยตรงจากอุปกรณ์ในกลุ่มผู้ร่วมประชุมได้
- แชร์รูปภาพและไฟล์ได้
- รองรับการใช้งานผ่าน Android, iOS, PC, Mac
- รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser (ทุกอุปกรณ์)
- ต้องใช้ Google Account (Gmail)4. Skype

- รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 50 คน
- ภาพและเสียงคุณภาพระดับ HD
- แชร์ภาพหน้าจอโดยตรงจากอุปกรณ์ในกลุ่มผู้ร่วมประชุมได้
- แชร์รูปภาพและไฟล์ได้
- แปลภาษา real time ได้ 10 ภาษา ของภาษาไทยแปลได้เฉพาะการพิมพ์ text
- รองรับการใช้งานผ่าน Android, iOS, PC, Mac,
- รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser (ทุกอุปกรณ์)5. Line video call

- รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 200 คน
- Live รองรับผู้ชมได้สูงสุด 500 คน
- แชร์ภาพหน้าจอโดยตรงจากอุปกรณ์ในกลุ่มผู้ร่วมประชุมได้ (เฉพาะ Line บน PC)
- แชร์คอนเทนต์รูปภาพและไฟล์ได้
- มีเอฟเฟกต์ให้เลือกตกแต่งเล่นระหว่างคุย
- รองรับการใช้งานผ่าน Android, iOS, PC, Mac
- รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser (ทุกอุปกรณ์)6.FaceTime

- รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 32 คน
- แชร์ภาพหน้าจอโดยตรงจากอุปกรณ์ในกลุ่มผู้ร่วมประชุมได้ (ผ่านแอพ Facetime Screen Share)
- รองรับการใช้งานผ่าน iOS, Mac7. Facebook Messenger

- รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 6 คน
- แชร์ภาพหน้าจอโดยตรงจากอุปกรณ์ในกลุ่มผู้ร่วมประชุมได้ (เฉพาะ Line บน PC)
- แชร์คอนเทนต์รูปภาพและไฟล์ได้
- รองรับการใช้งานผ่าน Android, iOS, PC, Mac
- รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser (ทุกอุปกรณ์)

 

8. Microsoft Teams

- รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 250 คน
- แชร์ภาพหน้าจอโดยตรงจากอุปกรณ์ในกลุ่มผู้ร่วมประชุมได้ (เฉพาะ Line บน PC)
- แชร์คอนเทนต์รูปภาพและไฟล์ได้
- รองรับการใช้งานผ่าน Android, iOS, PC, Mac
- รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser (ทุกอุปกรณ์)
- สามารถบันทึกการประชุม และเก็บขึ้น Streams โดยไม่หนักเครื่อง
- สามารถทำ Blur background เพื่อตัดการรบกวนจากพื้นหลัง
- มี live captions & subtitles ซึ่งจะช่วยแปลงเสียงพูดเป็นคำบรรยายให้กับการสนทนา
- สามารถเชื่อมต่อกับ Calendar ที่ใช้อยู่แล้วบน Outlook เพื่อนัดประชุมได้
- สามารถ Plugin Zoom ได้ โดยไม่จำกัดเวลาการประชุม

 

ถึงแม้ว่าวิกฤตการระบาด COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนในประเทศ แต่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ผลักดันให้ทุกคนต้องปรับตัวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตของผู้คนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ทำให้ส่งผลให้หลายธุรกิจมีโอกาสคิดค้นและมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เหมาะสมและตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นเช่นกัน

สนับสนุนโดย