ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

วันนี้สภาดิจิทัลฯ ขอแนะนำวิธีการเข้าร่วมโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" เพื่อรับสิทธ์ส่วนลดมากมายทั้งค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และค่าตั๋วเครื่องบิน ไปดูกันเลยค่ะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 
สนับสนุนโดย