มหาวิทยาลัยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ก้าวสู่การศึกษาไทยในยุค New Normal

วิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว รวมถึงภาคการศึกษาเช่นกัน เรามาดูกันว่าแต่ละมหาวิทยาลัยได้มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอนอยบ่างไรบ้าง

สนับสนุนโดย