graphic infographic
IMD เผย ไทยครองอันดับที่ 38 ในการจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัล!
15 Nov 2021

สถาบันการจัดการนานาชาติรายงานผลการจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัลประจำปี 2564 (IMD World Digital Competitiveness Rankng 2021) สหรัฐอเมริกายังคงครองแชมป์อันดับหนึ่ง 4 ปีซ้อน ด้านประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 38 จาก 64 ประเทศ ดีขึ้นจากปีที่แล้ว 1 อันดับ ชี้ไทยมีความโดดเด่นเรื่องเทคโนโลยี แต่ยังต้องพัฒนาปัจจัยด้านองค์ความรู้และความพร้อมต่อโลกอนาคต

สภาดิจิทัลฯ มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย ตั้งเป้าสู่อันดับที่ 25 ภายในปี 2025 และพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความพร้อมและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล


Imd ranking-01