graphic infographic
รายละเอียดของแผนกคดีซื้อขายออนไลน์พร้อมกับตัวอย่างของการฟ้องคดี
21 Mar 2022

ในยุค New Normal  ที่หลายคนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ไม่ได้รับของหรือได้รับแต่ไม่ตรงตามที่สั่ง เป็นต้น


ล่าสุด ศาลแพ่งจึงได้เปิดตัวแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ขึ้นมาโดยเฉพาะ ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายออนไลน์อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องคดีง่าย ๆ ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่จำกัดมูลค่าขั้นต่ำของสินค้า


DCT ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดของแผนกคดีซื้อขายออนไลน์พร้อมกับตัวอย่างของการฟ้องคดีแบบง่าย ๆ โดยทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ https://efiling3.coj.go.th/eFiling  


ที่มา: เว็บไซต์ศาลยุติธรรม (https://www.coj.go.th/)


download graphic infographic
รายละเอียดของแผนกคดีซื้อขายออนไลน์พร้อมกับตัวอย่างของการฟ้องคดี
download