graphic infographic
รู้หรือไม่? จุดอ่อนของไทยคือกำลังคนด้านดิจิทัล (Digital Workforce)
4 Apr 2022

รู้หรือไม่? จุดอ่อนของไทยคือกำลังคนด้านดิจิทัล (Digital Workforce)

สภาดิจิทัลฯ พาไปดูการจัดอันดับเรื่อง "ทักษะและกำลังคนด้านดิจิทัล" ว่าเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อเทียบกับทั่วโลกdownload graphic infographic
รู้หรือไม่? จุดอ่อนของไทยคือกำลังคนด้านดิจิทัล (Digital Workforce)
download