graphic infographic
สรุปข้อคิดเห็น DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ บทบาทดิจิทัลใน HealthTech สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย
12 May 2022

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ส่งผลให้ HealthTech กลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมการแพทย์ไทย


สภาดิจิทัลฯ พาคุณไปพบกับเทรนด์นวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ ตลอดจนมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้าน HealthTech ของประเทศไทย ในสรุปข้อคิดเห็นจาก DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ บทบาทดิจิทัลใน HealthTech สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย


รับชมย้อนหลังคลิก DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ บทบาทดิจิทัลใน HealthTech สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

download graphic infographic
สรุปข้อคิดเห็น DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ บทบาทดิจิทัลใน HealthTech สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย
download