graphic infographic
สรุปข้อคิดเห็น DCT Startup Clinic หัวข้อ คุยกับ ‘ทิวา ยอร์ค’ สตาร์ตอัปไทยกับการเปลี่ยนประเทศจากผู้ตามสู่ผู้นำด้านดิจิทัล
27 Jun 2022

สภาดิจิทัลฯ พาท่านมาร่วมพูดคุยกับ คุณทิวา ยอร์ค” Angel Investor ถึงมุมมองและข้อแนะนำสำหรับ Startup เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา Startup ไทยให้ไปไกลในเวทีโลก ใน DCT Startup Clinic หัวข้อ คุยกับ ทิวา ยอร์ค สตาร์ตอัปไทยกับการเปลี่ยนประเทศจากผู้ตามสู่ผู้นำด้านดิจิทัลdownload graphic infographic
สรุปข้อคิดเห็น DCT Startup Clinic หัวข้อ คุยกับ ‘ทิวา ยอร์ค’ สตาร์ตอัปไทยกับการเปลี่ยนประเทศจากผู้ตามสู่ผู้นำด้านดิจิทัล
download