graphic infographic
สัดส่วน Digital ต่อ GDP ของประเทศไทยเทียบกับประเทศชั้นนำระดับโลก
26 Oct 2022

ตามคำนิยามของ OECD พบว่าสัดส่วน Digital ต่อ GDP ของประเทศไทยมีสัดส่วนที่สูง เมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศชั้นนำของโลก 


แต่หลายอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยยังอยู่ในภาวะขาดดุลการค้า เนื่องจากประเทศไทยเน้นการนำเข้ามากกว่าการส่งออก


สิ่งสำคัญคือเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตdownload graphic infographic
สัดส่วน Digital ต่อ GDP ของประเทศไทยเทียบกับประเทศชั้นนำระดับโลก
download