graphic infographic
ความแตกต่างของไทยและสิงคโปร์ในการสนับสนุนสตาร์ตอัป
23 Jun 2023

เป็นที่ทราบกันดีว่า สิงคโปร์เป็นหนึ่งในเป้าหมายการลงทุนอันดับต้นๆ ของ Startup จากทั่วโลก เนื่องจากสิงคโปร์ให้การสนับสนุน Startup อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการปรับแก้กฎระเบียบ และมีนโยบายส่งเสริม Startup เป็นจำนวนมาก


DCT ชวนท่านมาเรียนรู้ถึงความน่าสนใจของสิงคโปร์ ตลอดจนความแตกต่างระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ในการสนับสนุน Startup


สถิติน่าสนใจของการสนับสนุน Startup จากภาครัฐ ได้แก่

  • สิงคโปร์ มีมูลค่าทุนให้เปล่า (Grant) และการลงทุนใน Startup (Investment) ประมาณ 226 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะมากกว่าไทยถึง 10 เท่า


การเข้าถึงเงินทุนระยะเริ่มต้นเพิ่มโอกาสการเติบโตของ Startup ได้แก่

  • สิงคโปร์มีจำนวน Startup ถึง 55,000 ราย ซึ่งมากกว่า Startup ไทยที่มีเพียง 1,000 ราย โดยนับได้ว่ามีมากกว่าถึง 55 เท่า
  • ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่า สิงคโปร์มีจำนวน Unicorns 20 ราย ซึ่งมากกว่าประเทศไทย 6 เท่า
  • นอกจากนั้น ในปี 2022 สิงคโปร์มีการลงทุนด้านเทคโนโลยี (Tech Investment) เป็นจำนวน 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าประเทศไทย 4 เท่า


ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุน Startup ไทย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ Startup ในการเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและยกระดับการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อก้าวสู่แถวหน้าในภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริงdownload graphic infographic
ความแตกต่างของไทยและสิงคโปร์ในการสนับสนุนสตาร์ตอัป
download