graphic infographic
ความเหลื่อมล้ำด้านการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
4 May 2020

Digital  ยุค  COVID-19  ทำให้หลายคนได้รู้จัก

e Conference หรือ e Meeting – Skype – Zoom –Vroom-Line

e-Health – กระทรวงสาธารณสุข

e-Training – กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, กรมการขนส่ง

e-Wallet – True Money Walet , Rabbit,

e-Service Deliverly

e- Payment

e-Learning Free Content – ทั้งในและต่างประเทศ-Reskill/Upskill/eMarketing/MOOC/

e-Learning ภาคการศึกษา – ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดที่ภาครัฐและเอกชนตื่นตัวโดยมีนโยบายเตรียมการสอนแบบออนไลน์ 100 % อย่างจริงจังในยุคโควิด

ebook การเรียนรู้ต่างๆ

App ต่างๆ เช่น การทำอาหาร, การสั่งอาหาร, การจ่ายค่าน้ำ,ค่าไฟ ,ebook การเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น

การใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล - ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com

ประชาขนสามารถสร้างสื่อออนไลน์ ได้เอง ด้วย Video - การหรือเผยแพร่แจ้งข่าวความเดือนร้อนช่วงโควิด


ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ คือ

ลดค่าใช้จ่าย

ทุกเวลา ( 24 ชั่วโมง)

ทุกสถานที่ (ที่ไหนก็ได้ในโลก)

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

เข้าถึงข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองได้รวดเร็วทันท่วงที


ความเหลื่อมล้ำด้านการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 


ยุคปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนก็สามารถเข้าแหล่งเรียนรู้ หรือหาความรู้เพิ่มเติมได้ผ่านเทคโนโลยีที่เราเรียนว่าออนไลน์ ซึ่งก็แล้วแต่ว่าสื่อนั้นจะเลือกใช้เทคโนโลยีอะไรให้เหมาะกับคอนเทนต์หรือเนื่อหาในการนำเสนอ เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้ และเพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ อนิเมชัน วีดีโอ AI AR VR  ด้วยสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับ ด้วยโรค covid-19  ถือเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนได้รีบเร่งในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการและเข้าถึงข้อมูลบุคคลได้มากที่สุด  และทำให้ทุกคนในชาติได้ตื่นตัวและเกิดการปรับตัวไปพร้อมๆกัน ทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น เด็ก นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ผู้ใหญ่ คนชรา คนพิการ ต่างหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ รับรู้ข่าวสารต่างๆและผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ซึ่งจะสังเกตได้จากทุกภาคส่วนไม่จะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือภาคการศึกษา ที่ต้องออกมาใช้เทคโนโลยีออนไลน์ให้มีการเข้าถึงกลุ่มคนในสังกัดของตัวเองให้ได้มากที่สุดและดีที่สุด ซึ่งในบางกลุ่มจะสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ยากเนื่องจากมีความพร้อมและมีการปรับตัวตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ แต่ในบางกลุ่มอาจจะต้องมีการปรับตัวอย่างก้าวกระโดดซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาทั้งระบบเพื่อให้เกิดความเสถียร เช่น ภาคการศึกษาที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ในเรื่องของการเรียนออนไลน์ในช่วงที่มีสถานการณ์คับขันนี้ การเตรียมความพร้อมพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ขอยกตัวอย่างในกรณีครอบครัวหนึ่งมีลูก 3 คน และช่วงเปิดเรียนลูกต้องเรียนออนไลน์ทั้ง 3 คน ถามว่าครอบครัวนั้นจะต้องทำอย่างไร กรณีแบบนี้เราจะลดความเหลื่อมล้ำนี้ได้อย่างไร ในสิ่งที่เค้าไม่มี เช่น อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ มือถือ ทีวี ในคณะที่เด็กๆ ต้องเรียนออนไลน์ในเวลาเดียวกัน หรือแม้กระทั้งผู้ปกครองที่ไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งแท้จริงแล้วความพร้อมพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญแรกๆ ในการเข้าถึง และมีความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุน

ความเหลื่อมล้ำที่แท้จริงแล้วจะเกิดจากอะไรได้บ้าง


สภาดิจิทัลฯ จึงได้นำเสนอแผนหรือนโยบายกับภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนร่วมกันพัฒนาเรื่องความเลื่อมล้ำทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตดังนี้


บทความโดย นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์
รองประธานและประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

download graphic infographic
สภาดิจิทัลฯ ได้นำเสนอแผนหรือนโยบายกับภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนร่วมกันพัฒนาเรื่องความเลื่อมล้ำทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
download