graphic infographic
Helpital : Donation matching platform ช่วยโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์
19 May 2020

สถานการณ์​การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัส​ ( โควิด-19​ ​)​ ในประเทศ​ไทย​กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ​  เรามีผู้ติดเชื้อรวมถึง​ผู้ที่มีความเสี่ยงจำเป็น​ต้องเข้าสู่​ระบบการคัดกรอง​โรคเพิ่มมากขึ้น​  นำมาสู่ปัญหา​ความต้องการอุปกรณ์​ทางการแพทย์​หลายชนิดที่ใช้เพื่อป้องกันควบคุม​โรคที่เพิ่มขึ้น​ แต่สินค้า​ขาดตลาด​หรือผลิตไม่ทัน​ต่อความต้องการ​  รวมถึง​ขั้นตอนการสั่งซื้อนำเข้าที่ต้องใช้เวลาจนอาจไม่ทันต่อความต้องการ​ใช้งานในระบบสาธารณสุข​ แม้รัฐบาล​และหน่วยงานของรัฐจะรับทราบปัญหา​และความต้องการ​และได้พยายามแก้ไขอย่างเต็มกำลังแล้วแต่ด้วยจำนวนสินค้า​ที่มีจำกัด​ มีความต้องการใช้สูง​ทั่วประเทศ​ จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่อุปกรณ์​ทางการแพทย์​คงคลัง​ในสถานพยาบาลอาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน​ได้ นำมาสู่​การประชาสัมพันธ์​เพื่อขอรับบริจาค​หน้ากาก​อนามัย​ เจลแอลกอฮอล์​รวมถึง​อุปกรณ์​ป้องกัน​โรคหลายชนิด​จากสถานพยาบาลต่างๆ​  เพื่อใช้งาน​ป้องกัน​และเตรียม​รับมือ​ แต่หน่วยงานหรือสถานพยาบาล​ที่ได้รับการประชาสัมพันธ์​น้อย​ เสียงของสถานพยาบาลที่ขาดแคลน​อาจส่งไปไม่ถึง​ผู้มีจิตกุศลที่ต้องการบริจาคได้
เรามีความตั้งใจว่า " เสียง​ของสถานพยาบาล​ทุกที่ต้องส่งถึงผู้ต้องการบริจาคทุกคน​ " จึงได้รวบรวมทีมงานอาสา และเว็ป Helpital.org จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกคน​ได้ช่วยเหลือ​บุคลากร​ทางการแพทย์​และสถานพยาบาล​ที่กำลัง​ขาดแคลน​อุปกรณ์​ทางการแพทย์​ที่จำเป็น​ในการป้องกัน​และควบคุม​โรคโควิด-19


สถานพยาบาลทุกแห่ง​ที่ขาดแคลน​หรือมีความเสี่ยงจะขาดแคลน​อุปกรณ์​ทางการแพทย์​ที่จำเป็น​สามาร​ถมาลงทะเบียน​ และขอรับบริจาค​ในสิ่งที่ขาดแคลน​ได้ผู้​บริจาค​สามารถ​ค้นหาสถานพยาบาล​ที่ต้องการ​รับบริจาค​ได้โดยค้นหา​จากแผนที่​  เมื่อสถานพยาบาลส่งข้อมูล​สิ่งอุปกรณ์​ที่ขาดแคลน​มา​ จะมีหมุดกระพริบ​บนจุดในแผนที่​ ท่านสามารถเลือกจะบริจาคให้​กับสถานพยาบาล​ใดก็ได้ที่ขอรับบริจาคมา ตามที่ท่านต้องการ​ ซึ่งสถานพยาบาล​เหล่านั้น​อาจจะ​มีทั้งโรงพยาบาล​ระดับโรงเรียน​แพทย์​ที่ต้องรับเคสต่อวันจำนวนมาก​ หรือโรงพยาบาล​จังหวัด​ โรงพยาบาล​อำเภอ ในจังหวัดของท่าน​ หรือแม้แต่​ รพ.สต. หรือศูนย์​บริการสาธารณสุข​ใกล้​บ้านท่าน​ ก็​อาจจะ​ขาดแคลน​และกำลัง​ขอร้อง​ความช่วยเหลือ​จากทุกท่านอยู่ก็เป็นได้

บริจาคที่ไหนดีโรงพยาบาล​โรงเรียน​แพทย์​ โรงพยาบาล​ส่วนกลาง​ต้องตรวจผู้ป่วยวันละหลายร้อยเคส

โรงพยาบาล​ประจำจังหวัด​ ประจำอำเภอ​ ในจังหวัด​ของท่าน​ หรือจังหวัด​บ้านเกิดท่าน

รพ.สต. หรือศูนย์​บริการ​สาธารณสุข​ ใกล้​บ้านท่าน​ ที่​ แพทย์พยาบาลประจำตำบล​รวมถึง​ อสม.ต้องออกไปบริการสาธารณสุข​พื้นฐาน​และมีความเสี่ยง​ในการรับเชื้อ

สถานพยาบาลเอกชนที่รัฐประกาศ​ให้ต้องรับคนไข้โรคนี้ไว้ในการดูแลก่อนภายใน​ 72 ชม.ทุกราย​ ซึ่งหาก​มีจำนวนมากก็อาจขาดแคลน​ได้​

สถานพยาบาลเล็ก​-ใหญ่

ใกล้​บ้าน-ไกลบ้าน

รัฐบาล​-เอกชน ก็ขาดแคลน​ได้หมดไม่เลือกสถานที่

ผู้​บริจาคสามารถเลือกบริจาคได้ทุกที่ที่มีการร้องขอมา

ระบบคัดกรอง​ผู้รับบริจาค​จากการยืนยัน​ตัวตน(และหนังสือรับรอง​จากหน่วยงาน) และการขอรับบริจาค​ทุกครั้งจะต้องมีชื่อผู้ประสานงานและเบอร์​ติดต่อกลับ​ เพื่อตรวจสอบได้สำหรับผู้บริจาค​ สถานที่ส่งของรับบริจาคต้องเป็​นที่สถานพยาบาล โดยสถานพยาบาลที่ร้องขอบริจาคเมื่อได้รับการบริจาคพอเพียง​ต่อการใช้งานแล้วควรจะ​ต้อง​ update เพื่อให้​พื้นที่แก่ที่อื่นๆ​ ที่ขาดแคลน​ต่อไป

Helpital.org เป็น​สื่อกลางประชาสัมพันธ์​ความช่วยเหลือ​สถานพยาบาลและบุคลากร​ทาง​การแพทย์​ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์​ป้องกัน​โรคในภาวะการระบาดของโรคโควิด-19​ เพื่อ​ส่งข้อมูล​ความต้องการถึงประชาชนทั่วประเทศ​  ในภาวะที่เราต้องการ​ความร่วมมือ​จากทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อฝ่าฟันวิกฤต​ครั้งนี้​ไปด้วยกัน​...


บทความโดย

ดร.เมธวิน กิติคุณ

กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

download graphic infographic
Helpital.org เป็น​สื่อกลางประชาสัมพันธ์​ความช่วยเหลือ​สถานพยาบาลและบุคลากร​ทาง​การแพทย์​ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์​ป้องกัน​โรคในภาวะการระบาดของโรคโควิด-19
download