report
แอพพลิเคชั่น วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ช่วยเรียน-ประชุมออนไลน์
1 Jun 2020

ในยุคไวรัสโควิด-19 นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนด้านต่างๆ วันนี้จึงมี 8 แอพพลิเคชั่น วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่มาช่วยเสริมเรื่องการเรียน-การประชุม ให้มีประสิทธิภาพ มาแนะนำ

ติดตามรายงานพิเศษ ผ่านวิกฤติโควิด19 ด้วยชีวิตดิจิทัล คลิก ตอน "แอพพลิเคชั่น วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ช่วยเรียน-ประชุมออนไลน์"

download report
ในยุคไวรัสโควิด-19 นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนด้านต่างๆ วันนี้จึงมี 8 แอพพลิเคชั่น วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่มาช่วยเสริมเรื่องการเรียน-การประชุม ให้มีประสิทธิภาพ
download