report
สภาดิจิทัลฯ ร่วมผลักดันสินค้าทะเลแปรรูปสู่ตลาดออนไลน์
8 Jun 2020

วิกฤตไวรัสโควิด19 เราจะได้เห็นการปรับตัวหลายๆ อย่างของคนในสังคม หนึ่งในนั้นคือ ชุมชนประมงพื้นบ้านแทบภาคใต้ ที่ได้หันมาใช้ระบบดิจิทัลสร้างรายได้ในช่วงวิกฤต โดยทาง สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ได้มีส่วนเข้าไปสนับสนุน ไปติดตามในคอลัมน์พิเศษ “ฝ่าวิกฤตโควิด19ด้วยชีวิตดิจิทัล”

ติดตามรายงานพิเศษ ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วยชีวิตดิจิทัล คลิก ตอน "ร่วมผลักดันสินค้าทะเลแปรรูปสู่ตลาดออนไลน์"

download report
วิกฤตไวรัสโควิด19 เราจะได้เห็นการปรับตัวหลายๆ อย่างของคนในสังคม หนึ่งในนั้นคือ ชุมชนประมงพื้นบ้านแทบภาคใต้ ที่ได้หันมาใช้ระบบดิจิทัลสร้างรายได้ในช่วงวิกฤต โดยทาง สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ได้มีส่วนเข้าไปสนับสนุน
download