report
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
17 Jun 2020

ผู้สูงวัยคือส่วนหนึ่งของครอบครัวที่เราทุกคนควรให้การดูแล โดยในประเทศไทยมีผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้สูงวัยมากมายหลายด้านเพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถดำเนินชีวิตได้สะดวกยิ่งขึ้น

ติดตามรายงานพิเศษ ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วยชีวิตดิจิทัล คลิก ตอน "การพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ"

download report
ผู้สูงวัยคือส่วนหนึ่งของครอบครัวที่เราทุกคนควรให้การดูแล โดยในประเทศไทยมีผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้สูงวัยมากมายหลายด้านเพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถดำเนินชีวิตได้สะดวกยิ่งขึ้น
download