report
ตลาดออนไลน์เร่งปรับบริการลูกค้าช่วงโควิด-19
24 Jun 2020

สถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้ตลาดออนไลน์ต้องเร่งปรับบริการลูกค้าช่วงโควิด-19 โดยต้องคำนึงถึงการทำกลยุทธ์การขายที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญ

ติดตามรายงานพิเศษ ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วยชีวิตดิจิทัล คลิก ตอน "ตลาดออนไลน์เร่งปรับบริการลูกค้าช่วงโควิด-19"

download report
ตลาดออนไลน์ต้องเร่งปรับบริการลูกค้าช่วงโควิด-19 โดยต้องคำนึงถึงกลยุทธ์การขายให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญ
download