report
มหาวิทยาลัยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ก้าวสู่การศึกษาไทยในยุค New Normal
7 Aug 2020

วิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว รวมถึงภาคการศึกษาเช่นกัน เรามาดูกันว่าแต่ละมหาวิทยาลัยได้มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอนอยบ่างไรบ้าง

คลิกเพื่อเข้าชม DCT LIVE EP 1 : ตอน "มหาวิทยาลัยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ก้าวสู่การศึกษาไทยในยุค New Normal"

download report
มหาวิทยาลัยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ก้าวสู่การศึกษาไทยในยุค New Normal
download