report
Workshop หัวข้อ "จับลูกค้าให้อยู่หมัดบน Facebook และ Line OA ด้วย Chatbot"
5 Apr 2021

สภาดิจิทัลฯ ร่วมสนับสนุนและเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ ร่วมสมัครเข้า Workshop ในหัวข้อ "จับลูกค้าให้อยู่หมัดบน Facebook และ Line OA ด้วย Chatbot"

• ทดลองใช้ Platform ZWIZ.AI Chatbot ฟรี !!
• ประโยชน์ของการใช้แชทบอท และตัวอย่างผู้ใช้จริง
• สอนการตั้งค่าแชทบอท
• สอนการสร้างร้านค้าบนแชท
• เคล็ดลับร้านค้าให้สามารถทำงานง่ายขึ้นด้วยแชทบอท
• แนะนำการเตรียมความพร้อมเข้าแหล่งเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ
• พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆอีกมากมาย

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09:30-12:00 น. รับจำนวนจำกัดเพียง 70 กิจการเท่านั้น
(Offline : ชั้น 7 อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สำนักงานใหญ่) MRT สถานีพหลโยธิน ประตู 1

สอบถามโทร. 096-167-4566 หรือ Call Center 1357
สนใจสมัคร คลิก https://bit.ly/3cq7GrC
download report
Workshop หัวข้อ "จับลูกค้าให้อยู่หมัดบน Facebook และ Line OA ด้วย Chatbot"
download