graphic infographic
มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เปิดรับสมัคร ICT Talent ประจำโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี
26 Apr 2021

เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีใจมุ่งมั่นอยากร่วมยกระดับการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ด้าน ICT คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมเชื่อมโยงทักษะองค์ความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชน

“มาร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย ด้วยความรู้และพลังของคุณ”

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม คลิก มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เปิดรับสมัคร ICT Talent ประจำโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี


ICT-Recruitment_process

download graphic infographic
มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เปิดรับสมัคร ICT Talent ประจำโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี
download