video
“เป็ดไทยสู้ภัย” กลุ่มสตาร์ทอัพไทย ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเหลือโรงพยาบาลสนาม ฝ่าวิกฤตโควิด-19
8 Jun 2021

มารู้จัก “เป็ดไทยสู้ภัย” พลังสตาร์ทอัพไทยที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาลสนามต้นแบบและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อแบ่งเบาภาระงานและช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยกลุ่มเป็ดไทยสู้ภัย เป็นหนึ่งในพันธมิตรองค์กรดิจิทัลที่ร่วมมือกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและแพทยสภาฯ ที่ร่วมมือผนึกกำลังช่วยประเทศไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 เพื่อให้สถานการณ์กลับมาดีขึ้นในเร็ววัน