activities
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ บทบาทดิจิทัลใน HealthTech สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย
24 Mar 2022

โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตของมนุษย์ทั่วทั้งโลก ทำให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจกับระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมของผู้คนให้สามารถเข้าถึงโซลูชันเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและการรักษาโรค (Health Tech) มากขึ้น ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้กระแสของ Health Tech มีการยอมรับในวงกว้าง


สภาดิจิทัลฯ เชิญชวนท่านมาร่วมรับฟังสาระความรู้ดีๆ ในหลากหลายมิติของการขับเคลื่อนและพลิกโฉม Health Tech ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงเทรนด์แห่งอนาคตที่น่าจับตามอง ไปกับผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมด้าน Health Tech ของประเทศไทย ใน DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ บทบาทดิจิทัลใน HealthTech สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย


แล้วพบกันวันพุธที่ 30 มี.ค. 2565 เวลา 16.00 - 17.30 น. ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand หรือสแกน Qr Code