activities
DCT Startup Clinic หัวข้อ ‘Finnomena’ กับแผนการยกระดับดิจิทัลโซลูชั่นเพื่อการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ"
12 Sep 2022

เตรียมพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของ "Finnomena" 


FinTech Startup ที่สร้างปรากฏการณ์แห่งโลกการเงินการลงทุนที่น่าจับตามองในการสร้าง ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุน 


รวมถึงแผนพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อปลดล็อค “ศักยภาพ” ในฐานะนักลงทุน ให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดได้ 


DCT Startup Clinic หัวข้อ ‘Finnomena’ กับแผนการยกระดับดิจิทัลโซลูชั่นเพื่อการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ


วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 16.00 – 16.45 น. ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand