activities
DCT เชิญร่วมรับฟังสัมมนา "THE FUTURE LOOKS OF PERSONAL DATA PROTECTION มองอนาคตการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับความพร้อมขององค์กรไทย
31 Oct 2022

ห้ามพลาด! กับโอกาสที่คุณจะได้รับฟังประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความพร้อมขององค์กรไทยในอนาคตเพื่อรับมือกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากมีการบังคับใช้ PDPA เต็มรูปแบบ


สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล (TRIS Digital Academy) ขอเชิญท่านผู้ประกอบการ ร่วมรับฟังสัมมนา "THE FUTURE LOOKS OF PERSONAL DATA PROTECTION มองอนาคตการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับความพร้อมขององค์กรไทย” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำ


  • ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการจัดการ
  • ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ดร.วีระ วีระกุล รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 
  • ดร.ชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ นักวิชาการด้านธรรมาภิบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และประธานผู้ก่อตั้ง know-edge.org


ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา  13.30-15.30 น. โดยสามารถรับชม LIVE ผ่านช่องทาง Zoom Webminar  


ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ >> สัมมนา "THE FUTURE LOOKS OF PERSONAL DATA PROTECTION มองอนาคตการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับความพร้อมขององค์กรไทย