activities
DCT Digital Future Talks หัวข้อ "AWS Asia Pacific เปิดศักยภาพไทยด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์"
11 Nov 2022

นับเป็นข่าวดีของประเทศไทย !! อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) ประกาศแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ ด้วยการเปิดตัว Region ในประเทศไทย ชื่อว่า AWS Asia Pacific (Bangkok)


เตรียมพบกับความมุ่งมั่นของ AWS

  • สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมดิจิทัล ผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย
  • นำเสนอบริการใหม่เพื่อช่วยให้ลูกค้าในประเทศไทยสามารถใช้ศักยภาพของคลาวด์
  • สร้างสรรค์นวัตกรรมของ AWS สำหรับการเติบโตในระยะต่อไป เพื่อสร้างธุรกิจและแข่งขันในระดับโลก


DCT Digital Future Talks หัวข้อ "AWS Asia Pacific เปิดศักยภาพไทยด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์"


พบกันวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 – 17.30 น. ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand