activities
DCT Digital Future Talks หัวข้อ “Soft Power ผ้าไหมไทย” ดังไกลระดับโลก
29 Nov 2022

"ผ้าไหมไทย" ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และถือเป็นหนึ่งใน Soft power ที่ทรงพลังของประเทศไทย ดังนั้น การขับเคลื่อนศักยภาพผ้าไหมไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ


DCT เชิญชวนท่านมาร่วมพูดคุยกับผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน Soft Power วงการผ้าไหมไทยให้ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก ในรายการ DCT Digital Future Talks หัวข้อ “Soft Power ผ้าไหมไทย” ดังไกลระดับโลก


พบกันวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น. ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand