news
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมหารือความร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ผลักดันข้อเสนอแนะภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับคอนเทนต์ละคร-วาไรตี้ไทยสู่เวทีโลก
13 Jun 2023

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566, อาคารสุทธิชั้น 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” โดย “นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย” รองประธานและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้าน Digital Culture ร่วมกับผู้แทนจากสภาหอการค้าไทย, สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ รวมถึงผู้ผลิตละครและรายการวาไรตี้ โปรดิวเซอร์อิสระ ร่วมกันจัด ประชุมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการประชุมของกลุ่มอุตสาหกรรมละครและรายการวาไรตี้ ในรูปแบบ Hybrid โดยมีวาระสำคัญประกอบด้วยการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคในการสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในประเภทละครและรายการวาไรตี้จากภาครัฐ เพื่อยกระดับการแข่งขันของอุตสาหกรรมละครและรายการวาไรตี้ไทยสู่ระดับสากล


ทั้งนี้ ในการประชุมได้ระดมความคิดเห็นต่อ โอกาสและอุปสรรคต่างๆในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมละครและรายการวาไรตี้ ได้แก่ 

  • ควรมีกระบวนการและหน่วยงานในการประเมินค่า IP เป็นสินทรัพย์เพื่อใช้ค้ำประกันเงินกู้ให้แก่ผู้ประกอบการ
  • ส่งเสริมให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมคอนเทนต์ โดยอาจมีการกำหนดงบเข้ามาที่หน่วยงานกลาง ส่งผลให้เกิดผลงานความสำเร็จร่วมกันด้วยทุนที่ใหญ่ขึ้น
  • ปัจจุบันมี Incentive แรงจูงใจให้กองถ่ายต่างประเทศ จึงควรมีการส่งเสริม Incentive สำหรับกองละครไทย
  • หากสามารถเพิ่ม incentives และระบบการจัดการประสานงานต่างๆ ให้กับกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเป็นพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ และส่งเสริมชื่อเสียงและเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกันได้ เช่น การงดเก็บภาษีนักแสดงต่างประเทศ การเพิ่มสัดส่วนการ rebate งบถ่ายทำ เริ่มจาก 30 ล้านบาท รวมทั้งการอำนวยความสะดวกโดยมีหน่วยงานรัฐเข้าช่วยประสานงานกับส่วนต่างๆ ของราชการ one stop services เป็นต้น
  • หากมีกองทุนสนับสนุนการถ่ายทำคอนเทนต์ไทย โดยภาครัฐร่วมทุน 30-70% จะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างงานคุณภาพสูง และภาครัฐก็จะมีโอกาสสร้างรายได้จากการเป็นหุ้นส่วนได้อีกด้วย แต่ต้องมีกระบวนการคัดเลือกผู้ร่วมทุนที่โปร่งใส
  • ขยายขอบข่ายการสนับสนุนจาก BOI ให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมคอนเทนต์ เพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งจากประเทศไทยและทั่วโลกที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ให้มาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น


ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลในการประชุมหารือความร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในด้านต่างๆ ได้แก่ Gaming Animation New Media e-Learning ภาพยนตร์ เพลง ละครและรายการวาไรตี้ เพื่อนำเสนอภาครัฐในการพิจารณาออกมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป