news
สภาดิจิทัลฯ ร่วมงานฉลองพิธีมงคลสมรสลูกชาย "สนั่น อังอุบลกุล" ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
26 Jul 2023

25 กรกฎาคม 2566 : สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท รองประธานสภาดิจิทัลฯ นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ รองประธานสภาดิจิทัลฯ ดร.ธเนศ โสรัตน์ กรรมการและเลขาธิการ และ ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้อำนวยการสภาดิจิทัลฯ ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองพิธีมงคลสมรส ระหว่าง ดร. การัณย์ อังอุบลกุล และนางสาวแพรวพิณญ์ อุดมปณิธ โดยมี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ