activities
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ "Translucia Metaverse" การเชื่อมโยงโลกจริงและโลกเสมือนจะพลิกโฉมสังคมและธุรกิจไทยอย่างไร ?
13 Sep 2023

คุณคิดว่าโลกเสมือนหรือ Metaverse ของไทยจะเป็นอย่างไร ??


DCT DIGITAL FUTURE TALKS จะพาคุณไปพบกับอภิมหาโปรเจคระดับโลก "Metaverse Translucia" โลกเสมือนที่เต็มไปด้วยจินตนาการรายแรกของไทย ที่จะทำให้สังคมและโลกธุรกิจในอนาคตเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิง !! 


โปรเจคที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ นำเสนอประสบการณ์ และสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ขึ้นมาในโลกเสมือนแห่งอนาคต


พบกับ DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ "Translucia Metaverse" การเชื่อมโยงโลกจริงและโลกเสมือนจะพลิกโฉมสังคมและธุรกิจไทยอย่างไร


วันพุธที่ 20 ก.ย. 2566 เวลา 16.00 - 17.30 น. ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand หรือสแกน Qr Code