news
DCT ขอร่วมประกาศความสำเร็จของประเทศไทย กับการขยับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศปี 2023 โดย IMD
4 Dec 2023

สภาดิจิทัลฯ ขอร่วมประกาศความสำเร็จของประเทศไทย


กับการขยับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศปี 2023 โดย IMD


ก้าวสู่อันดับที่ 35 ของโลก ขึ้น 5 อันดับจากปี 2022 สูงสุดเท่าที่เคยวัดผลมา


พร้อมขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


>> ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก https://worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile/TH/digital?internal=true