activities
ขอเชิญรับฟัง DCT Digital Future Talks หัวข้อ "เจาะลึกภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลกับกรมสรรพากร"
28 Mar 2024

DCT ชวนคุณไขทุกข้อสงสัยเรื่องภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล ใน DCT Digital Future Talks หัวข้อ "เจาะลึกภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลกับกรมสรรพากร"


พบกับ 

  • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสรรพากร
  • พร้อมข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลทุกแง่มุมแบบเจาะลึก


อย่าพลาด! พบกันวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 16.00-17.30 น. ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand