activities
สภาดิจิทัลฯ เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วม "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์"
18 Jun 2024

สภาดิจิทัลฯ เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วม "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์"


จัดโดย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ

  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
  • หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)


พร้อมไฮไลท์ภายในงานที่ไม่ควรพลาด ‼

  • เสวนาพิเศษขับเคลื่อนงานวิจัยไทยสู่เชิงพาณิชย์
  • นำเสนอโครงการนวัตกรรมที่น่าสนใจโดยนักวิจัยชั้นนำจากมหาวิทยาลัยและเอกชน


พบกันวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น.


ลงทะเบียนเพื่อร่วมงานฟรีที่ https://forms.gle/bxBo4Qgdhcrtf2Vz7