training
Online Video พัฒนาฝีมือแรงงาน ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน ได้พัฒนาคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีถึง 15 หมวดหมู่ ในลักษณะชุด (Series) ของวิดีโอเพื่อการศึกษา
25 Apr 2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน ได้พัฒนาคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีถึง 15 หมวดหมู่ ในลักษณะชุด (Series) ของวิดีโอเพื่อการศึกษา มีความยาวประมาณ 5-10 นาที / วิดีโอ  มุ่งให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในระหว่างช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในการศึกษาทักษะใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพเสริม หรือสร้างอาชีพใหม่ โดยเน้นไปที่การเพิ่มทักษะความรู้ด้านสายอาชีพ อาทิ ทักษะการตรวจซ่อมโน๊ตบุ้คและไมโครคอมพิวเตอร์ ทักษะการประกอบอาหารไทย เป็นต้น รวมทั้งทักษะพื้นฐานด้านภาษาสำคัญไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ เกาหลี หรือญี่ปุ่น
เข้าดูได้ที่ http://eit.dsd.go.th/~a7/dsdtraining.php

คอร์สเรียนแนะนำ

คอร์สการตรวจซ่อมโน๊ตบุ้คและไมโครคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

 • ความรู้และความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์
 • การประกอบชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
 • การใส่และต่อสายพาวเวอร์ และ front panel
 • การติดตั้งซอฟต์แวร์

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • บุคคลในช่วงวัย Baby Boomers / Gen X / Gen Y
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจความรู้พื้นฐานด้านตรวจซ่อมเครื่องโน๊ตบุ้คและไมโครคอมพิวเตอร์

สิ่งที่จะได้รับ

องค์ความรู้พื้นฐานด้านส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ทักษะพื้นฐานในการตรวจหาจุดผิดปกติของเครื่องโน๊ตบุ้คและไมโครคอมพิวเตอร์ วิธีการตรวจซ่อม รวมถึงทักษะพื้นฐานในการติดตั้งซอฟต์แวร์ โดยผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในแวดวงดิจิทัลได้ หรือเป็นความรู้พื้นฐานในการซ่อมแซมเครื่องโน๊ตบุ้คและไมโครคอมพิวเตอร์ของตนเอง

คอร์สภาษาอังกฤษ

รายละเอียด

บทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ (ระดับต้น) โดยเน้นทักษะพื้นฐานด้านการสนทนาในชีวิตประจำวันให้กับชาวไทยที่จะไปอาศัยหรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ อาทิ ทักษะการแนะนำตัว การซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต การเจรจากับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง การพูดคุยเรื่องสภาพอากาศ การไปแจ้งความ เป็นต้น

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • บุคคลในช่วงวัย Baby Boomers / Gen X / Gen Y
 • บุคคลทั่วไปที่จะต้องเดินทางไปทำงานหรือไปอาศัยอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษพื้นฐาน

สิ่งที่จะได้รับ

ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะด้านการสนทนาผ่านสถานการณ์จำลองระหว่างผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและต่างชาติ การทบทวนคำศัพท์และรูปประโยคที่จำเป็นต่อสถานการณ์นั้นๆ เพื่อช่วยให้การดำรงชีวิตในต่างแดนง่ายขึ้น หรือกระทั่งนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คอร์สการประกอบอาหารไทย

รายละเอียด

วิธีการประกอบ 10 เมนูอาหารไทยยอดนิยม และเมนูอาหารหวาน ได้แก่ พะแนง ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพานต์ หมูหรือเนื้อสะเต๊ะ ยำเนื้อย่าง ต้มข่าไก่ แกงเผ็ดเป็ดย่าง หมูหรือไก่กะเพรา ผัดไท แกงเขียวหวานไก่ ต้มยำกุ้ง และปาท่องโก๋เกลียว

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • บุคคลในช่วงวัย Baby Boomers / Gen X / Gen Y
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้วิธีประกอบอาหารไทยเมนูยอดนิยม

สิ่งที่จะได้รับ

ทักษะในการประกอบเมนูอาหารไทยและขนมไทยยอดนิยมอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเมนู ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบ วิธีการทำ เคล็ดลับ หรือกระทั่งที่มาของเมนูนั้นๆ โดยผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ อาทิ เจ้าของร้านอาหาร เชฟ เป็นต้น หรือเรียนรู้ทักษะสำหรับการประกอบอาหารเมนูใหม่ๆเ พื่อบริโภคเองในครัวเรือน