training
ห่างไกลภัยโควิด-19 ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ของ WHO หลายคนกำลังกังวลและติดตามข่าวสารของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 กันอยู่ตลอด แต่ก็ยังไม่มีท่าทีว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่อย่างไร เราจึงจำเป็นต้องรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดนี้ให้มากที่สุด รวมถึงวิธีการในการป้อ
8 May 2020
หลายคนกำลังกังวล และติดตามข่าวสารของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 กันอยู่ตลอด แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่อย่างไร เราจึงจำเป็นต้องรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดนี้ให้มากที่สุด รวมถึงวิธีการป้องกันรับมือต่างๆ วันนี้สภาดิจิทัลฯ จึงขอแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ที่เกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 จาก  World Health Organization (WHO)  มาให้ทุกคนได้เรียนรู้ เรามาดูกันเลยค่ะว่ามีคอร์สอะไรน่าสนใจอยู่บ้าง
สถาบันที่เปิดสอน 
WHO : คลิกเข้าสู่การเรียนรู้
สถาบันที่เปิดสอน 

สถาบันที่เปิดสอน 
WHO : คลิกเข้าสู่การเรียนรู้
สถาบันที่เปิดสอน 
WHO : คลิกเข้าสู่การเรียนรู้
สถาบันที่เปิดสอน 

WHO : คลิกเข้าสู่การเรียนรู้