project
DCT Digital U in Action เปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการ
7 Nov 2022

DCT Digital U in Action เปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เช่น นักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการเพื่อสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริง พร้อมเตรียมตัวสู่เส้นทางอาชีพด้านดิจิทัล โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำงานกับองค์กรชั้นนำ เน้นการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้แก่น้องๆ ก่อนสำเร็จการศึกษา อีกทั้งยังอาจจะมีโอกาสได้รับตำแหน่งงานจริงหลังจบโครงการ หรือนำใบประกาศนียบัตรจากโครงการไปต่อยอดเพิ่มโอกาสในการหางานในสายงานดิจิทัลต่อไป 


ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะสามารถเลือกองค์กรและโปรเจคของแต่ละองค์กรที่ตนเองสนใจ เพื่อพัฒนาโซลูชันในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากสถานการณ์จริงของธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล, การขายและการตลาด, เว็บไซต์, แอปพลิเคชัน, คลาวด์, ดาต้าเซนเตอร์ เป็นต้น  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้ทำงานในสถานที่จริงตามระยะเวลาที่กำหนด  


ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566


สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-020-2000 กด 1 / Email : courses@dct.or.th