report
การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์จาก Work From Home
4 Jun 2020

การทำงานที่บ้าน​ หรือ​ work​ from​ home กลายเป็นการทำงานวิถีใหม่ที่สังคมเริ่มปรับตัวยอมรับ โดยใช้ระบบออนไลน์ขับเคลื่อนการทำงาน แต่สิ่งที่มักเกิดขึ้นกับการทำงานออนไลน์ คือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น เว็บไซต์ปลอมและลิงค์อันตรายต่างๆ เราจะมีวิธีสังเกตุอย่างไรได้บ้าง 

ติดตามรายงานพิเศษ ผ่านวิกฤติโควิด19 ด้วยชีวิตดิจิทัล คลิก ตอน "การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์จาก Work From Home"

download report
การทำงานที่บ้าน​ หรือ​ work​ from​ home กลายเป็นการทำงานวิถีใหม่ที่สังคมเริ่มปรับตัวยอมรับ โดยใช้ระบบออนไลน์ขับเคลื่อนการทำงาน
download