รายงาน
การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์จาก Work From Home
4 มิ.ย. 2563

การทำงานที่บ้าน​ หรือ​ work​ from​ home กลายเป็นการทำงานวิถีใหม่ที่สังคมเริ่มปรับตัวยอมรับ โดยใช้ระบบออนไลน์ขับเคลื่อนการทำงาน แต่สิ่งที่มักเกิดขึ้นกับการทำงานออนไลน์ คือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น เว็บไซต์ปลอมและลิงค์อันตรายต่างๆ เราจะมีวิธีสังเกตุอย่างไรได้บ้าง

ติดตามรายงานพิเศษ ผ่านวิกฤติโควิด19 ด้วยชีวิตดิจิทัล คลิก ตอน "การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์จาก Work From Home"

ดาวน์โหลดรายงาน
การทำงานที่บ้าน​ หรือ​ work​ from​ home กลายเป็นการทำงานวิถีใหม่ที่สังคมเริ่มปรับตัวยอมรับ โดยใช้ระบบออนไลน์ขับเคลื่อนการทำงาน
ดาวน์โหลด