โครงการของสภาดิจิทัลฯ

สภาดิจิทัลฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เราจึงได้มีการริเริ่มโครงการต่างๆ และทำการสนับสนุนโครงการด้านดิจิทัลจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยผลักดันโครงการดิจิทัลของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการของสภาดิจิทัลฯที่น่าสนใจ
โครงการ
ขอเชิญบริษัทร่วมพัฒนาคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนดิจิทัล ตอบโจทย์ความต้องการบริษัทกับ โครงการ Cooperative Work Integrated Education (CWIE)
28 ก.พ. 2567
โครงการ
สภาดิจิทัลฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสำรวจความต้องการตำแหน่งงานดิจิทัล
2 พ.ย. 2566
โครงการ
คู่มือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้
2 มี.ค. 2566
โครงการ
DCT Digital U in Action เปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการ
7 พ.ย. 2565
โครงการ
รายงานตัวชี้วัดสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2022
4 พ.ย. 2565
โครงการ
คู่มือการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
24 ธ.ค. 2563