อินโฟกราฟิก
ทำความเข้าใจกับข้อมูลส่วนบุคคล "PDPA" ก่อนที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะมีผลบังคับใช้
29 มิ.ย. 2564

แม้การบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะขยายเวลาออกไป 1 ปี จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565 บริษัทและองค์กรไม่ควรนิ่งนอนใจ และควรดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมและปรับตัวรองรับกฎหมายใหม่

มาร่วมเตรียมความพร้อมไปด้วยกัน ก่อนที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะมีผลบังคับใช้ !!


S__7676161PDPA-02


PDPA-03
ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก
ทำความเข้าใจกับข้อมูลส่วนบุคคล "PDPA" ก่อนที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะมีผลบังคับใช้
ดาวน์โหลด