อินโฟกราฟิก
รู้จัก 8 แอพฯ Video Conference ช่วยการเรียน-ประชุม ในช่วงการระบาด COVID-19
31 มี.ค. 2563

ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างหลายภาคส่วนทั้งภาคการศึกษาและภาคธุรกิจได้มีการปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะและการอยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันก็มีผู้ให้บริการหลายรายพัฒนาแอพพลิเคชั่น Video Conference เพื่อสร้างความสะดวกสบายและรองรับการเรียนและการทำงานผ่านทางออนไลน์ซึ่งนับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในช่วงวิกฤตการระบาดของ COVID-19 ในวันนี้สภาดิจิทัลฯ จึงได้รวบรวมแอพพลิเคชั่นVideo Conferenceที่สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรีมาให้กับทุกคน จะมีแอพพลิเคชั่นใดบ้างมาดูกันเลย
1. True VROOM

- รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 1,500 คน

แชร์ภาพหน้าจอโดยตรงจากอุปกรณ์ในกลุ่มผู้ร่วมประชุมได้

แชร์คอนเทนต์รูปภาพและไฟล์ได้

สามารถบันทึกการประชุมออนไลน์

รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser (ทุกอุปกรณ์)
2. Zoom

รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน

การประชุมแบบกลุ่มจำกัดเวลาที่ 40 นาที แบบ 2 คนคุยกันได้ไม่จำกัดเวลา

แชร์ภาพหน้าจอโดยตรงจากอุปกรณ์ในกลุ่มผู้ร่วมประชุมได้

มี whiteboard ให้ใช้เขียนเหมือนประชุมจริงได้

แชร์รูปภาพและไฟล์ได้

อัดวีดีโอการประชุมได้

รองรับการใช้งานผ่าน Android, iOS, PC, Mac

รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser (ทุกอุปกรณ์)

3. Google Hangouts

รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 10 คน (Gmail, G Suite Basic)

แชร์ภาพหน้าจอโดยตรงจากอุปกรณ์ในกลุ่มผู้ร่วมประชุมได้

แชร์รูปภาพและไฟล์ได้

รองรับการใช้งานผ่าน Android, iOS, PC, Mac

รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser (ทุกอุปกรณ์)

ต้องใช้ Google Account (Gmail)


4. Skype

รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 50 คน

ภาพและเสียงคุณภาพระดับ HD

แชร์ภาพหน้าจอโดยตรงจากอุปกรณ์ในกลุ่มผู้ร่วมประชุมได้

แชร์รูปภาพและไฟล์ได้

แปลภาษา real time ได้ 10 ภาษา ของภาษาไทยแปลได้เฉพาะการพิมพ์ text

รองรับการใช้งานผ่าน Android, iOS, PC, Mac,

รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser (ทุกอุปกรณ์)5. Line video call

รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 200 คน

- Live รองรับผู้ชมได้สูงสุด 500 คน

แชร์ภาพหน้าจอโดยตรงจากอุปกรณ์ในกลุ่มผู้ร่วมประชุมได้ (เฉพาะ Line บน PC)

แชร์คอนเทนต์รูปภาพและไฟล์ได้

มีเอฟเฟกต์ให้เลือกตกแต่งเล่นระหว่างคุย

รองรับการใช้งานผ่าน Android, iOS, PC, Mac

รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser (ทุกอุปกรณ์)

6. FaceTime

รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 32 คน

แชร์ภาพหน้าจอโดยตรงจากอุปกรณ์ในกลุ่มผู้ร่วมประชุมได้ (ผ่านแอพ Facetime Screen Share)

รองรับการใช้งานผ่าน iOS, Mac

7. Facebook Messenger

รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 6 คน

แชร์ภาพหน้าจอโดยตรงจากอุปกรณ์ในกลุ่มผู้ร่วมประชุมได้ (เฉพาะ Line บน PC)

แชร์คอนเทนต์รูปภาพและไฟล์ได้

รองรับการใช้งานผ่าน Android, iOS, PC, Mac

รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser (ทุกอุปกรณ์)
8. Microsoft Teams

รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 250 คน

แชร์ภาพหน้าจอโดยตรงจากอุปกรณ์ในกลุ่มผู้ร่วมประชุมได้ (เฉพาะ Line บน PC)

แชร์คอนเทนต์รูปภาพและไฟล์ได้

รองรับการใช้งานผ่าน Android, iOS, PC, Mac

รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser (ทุกอุปกรณ์)

สามารถบันทึกการประชุม และเก็บขึ้น Streams โดยไม่หนักเครื่อง

สามารถทำ Blur background เพื่อตัดการรบกวนจากพื้นหลัง

มี live captions & subtitles ซึ่งจะช่วยแปลงเสียงพูดเป็นคำบรรยายให้กับการสนทนา

สามารถเชื่อมต่อกับ Calendar ที่ใช้อยู่แล้วบน Outlook เพื่อนัดประชุมได้

สามารถ Plugin Zoom ได้ โดยไม่จำกัดเวลาการประชุม

ถึงแม้ว่าวิกฤตการระบาด COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนในประเทศ แต่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ผลักดันให้ทุกคนต้องปรับตัวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตของผู้คนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ทำให้ส่งผลให้หลายธุรกิจมีโอกาสคิดค้นและมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เหมาะสมและตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นเช่นกัน

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก
รู้จัก 8 แอพฯ Video Conference ช่วยการเรียน-ประชุม ในช่วงการระบาด COVID-19
ดาวน์โหลด