อินโฟกราฟิก
คุณคิดว่า วันนี้คนไทยมีทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) อยู่ในระดับใดกันบ้าง?
4 ส.ค. 2564

คุณคิดว่า วันนี้คนไทยมีทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) อยู่ในระดับใดกันบ้าง?

ความท้าทายที่สำคัญ คือ ทำอย่างไรที่เราจะพัฒนาและยกระดับทักษะ เพิ่มขีดความสามารถทางด้านดิจิทัลในแต่ละระดับของประชากรไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากล ให้คนไทยสามารถพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ในอนาคตให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2025


01 digital workforce

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก
คุณคิดว่า วันนี้คนไทยมีทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) อยู่ในระดับใดกันบ้าง?
ดาวน์โหลด