อินโฟกราฟิก
ระดับทักษะด้านดิจิทัลของคนไทย VS ประเทศเพื่อนบ้าน
4 เม.ย. 2565

จากตัวชี้วัดของ IMD และข้อมูลของ ITU ทักษะด้านดิจิทัลของคนไทยยังคงล้าหลังประเทศเพื่อนบ้าน

มาดูการเปรียบเทียบระดับทักษะด้านดิจิทัลของคนไทย VS ประเทศเพื่อนบ้าน

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของคนไทยให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ !!ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก
ระดับทักษะด้านดิจิทัลของคนไทย VS ประเทศเพื่อนบ้าน
ดาวน์โหลด