อินโฟกราฟิก
Depa ประกาศแล้ว !! เกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับรอง Digital Startup เพื่อใช้สิทธิยกเว้น Capital Gains Tax
21 พ.ย. 2565

depa ประกาศแล้ว !! 


DCT ชวนดูเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับรอง Digital Startup ซึ่งประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐต้องการสนับสนุน และพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกิจการ เพื่อใช้สิทธิยกเว้น Capital Gains Tax จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

  • คุณสมบัติของ Digital Startup
  • สิ่งที่ต้องเตรียม
  • ขั้นตอนการขอรับรอง
  • ค่าธรรมเนียม


มาร่วมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.depa.or.th/th/capitalgaintax 


ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก
Depa ประกาศแล้ว !! เกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับรอง Digital Startup เพื่อใช้สิทธิยกเว้น Capital Gains Tax
ดาวน์โหลด